ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (lata 2019-2020).

Aktualna punktacja MEiN: 70.

Zaproszenie do publikacji (2023) - numer dedykowany

2022-03-15

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVIII tomu (2023) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Zamierzeniem Redakcji jest, by tom XVIII był dedykowany pamięci prof. dr hab. Tadeusza Szymańskiego – językoznawcy slawisty, bułgarysty. W związku z tym mile widziane będą artykuły bliskie tematyce ogólnosłowiańskiej i ujęciom kontrastywnym. 

Nr 16 (2021)

Redaktorzy tematyczni tomu 16: Marcin Dziwisz, Magdalena Puda-Blokesz, Iwona Steczko

Tom ukazuje się w roku jubileuszu 75 lat istnienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Opublikowane: 2021-12-29

Reframing the reality of online learning on the basis of internet memes

Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska

140-155

Wyświetl wszystkie wydania