Redaktor naczelny: Stanisław Koziara

Zastępca redaktora naczelnego: Krystyna Kowalik, Ewa Młynarczyk

Sekretarz redakcji: Magdalena Puda-BlokeszEwa Zmuda

Redaktor OJS i administrator: Magdalena Puda-Blokesz, Ewa Zmuda