Redaktor naczelny:

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego:

Krystyna Kowalik (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Ewa Młynarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Sekretarz redakcji:

Magdalena Puda-Blokesz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Agata Wolanin (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)