Redaktor naczelny:

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego:

Krystyna Kowalik (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Ewa Młynarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Sekretarz redakcji:

Magdalena Puda-BlokeszEwa Zmuda

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Redaktor OJS i administrator: Magdalena Puda-Blokesz, Ewa Zmuda