Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji

2020-09-16

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do kolejnego, XVI tomu (2021) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765).

Instrukcja dla użytkowników systemu OJS 3

2020-02-19

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną polską wersją instrukcji dla użytkowników systemu Open Journal System 3. Znaleźć w niej można wyjaśnienie funkcji systemu, a także informacje istotne dla dostępnych w czasopiśmie ról (administratora, redaktora, recenzenta i autora).