Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji (2023) - numer dedykowany

2022-03-15

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVIII tomu (2023) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Zamierzeniem Redakcji jest, by tom XVIII był dedykowany pamięci prof. dr hab. Tadeusza Szymańskiego – językoznawcy slawisty, bułgarysty. W związku z tym mile widziane będą artykuły bliskie tematyce ogólnosłowiańskiej i ujęciom kontrastywnym. 

Zaproszenie do publikacji

2021-03-29

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVII tomu (2022) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XVI (2021) został zamknięty.

Nowy wykaz czasopism naukowych

2021-02-11

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 roku w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych rocznik ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA znalazł się wśród pism językoznawczych mających 40 punktów.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja

Zaproszenie do publikacji

2020-09-16

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do kolejnego, XVI tomu (2021) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765).

Instrukcja dla użytkowników systemu OJS 3

2020-02-19

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną polską wersją instrukcji dla użytkowników systemu Open Journal System 3. Znaleźć w niej można wyjaśnienie funkcji systemu, a także informacje istotne dla dostępnych w czasopiśmie ról (administratora, redaktora, recenzenta i autora).