Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 roku w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych rocznik ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA znalazł się wśród pism językoznawczych mających 40 punktów.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja