Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVII tomu (2022) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XVI (2021) został zamknięty.

Na Państwa teksty czekamy do końca marca 2022 roku. W wypadku dużej liczby zgłoszeń ostateczny termin przyjmowania tekstów może ulec skróceniu.

Więcej na temat zgłaszania artykułów znajdą Państwo w zakładce Zgłoś artykuł.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja