Świat roślin w opowiadaniach Ludzie stamtąd Marii Dąbrowskiej

Main Article Content

Józefa Kobylińska
Ewa Horyń

Abstrakt

The article presents 89 names which belong to plant lexis. The linguistic material was excerpted from short stories Ludzie stamtąd (People from There) by Maria Dąbrowska. The terminology which is discussed belongs to 10 lexical-semantic areas, namely: 1. Wild and cultivated trees; 2. Wild or cultivated bushes; 3. Wild and cultivated flowers; 4. Herbaceous plants; 5. Lichens; 6. Grasses; 7. Grains; 8. Vegetables; 9. Plant locations; 10. Plant fruits. These names serve a few important functions in the presented works: they take part in the creation of the presented world, they accompany the characters’ moods and emotions, they have a decorative function, and they also play a therapeutic (thus practical) role.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobylińska, J. i Horyń, E. (2015) „Świat roślin w opowiadaniach Ludzie stamtąd Marii Dąbrowskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5144 (Udostępniono: 4 grudzień 2021).
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bartelski L.M., 1966, Dąbrowska, Warszawa.
Google Scholar

Budziszewska W., 1965, Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Cygan S., 2007, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9: Świat roślin, Kraków.
Google Scholar

Dąbrowska A., Kamińska-Szmaj I. (red.), 2001, Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław.
Google Scholar

Fischer A., 1921, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów.
Google Scholar

Kiljańska I., Mojkowska H., 1988, Zielnik polski, Warszawa.
Google Scholar

Kolankowska L., 2004, Nazwy i funkcje roślin w powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, nr 19, „Studia Linguistica”, t. II, red. L. Bednarczuk, E. Stachurski, T. Szymański, s. 141‒160.
Google Scholar

Korzeniewska E., 1976, Maria Dąbrowska, Warszawa.
Google Scholar

Korzeniewska E., 1984, Dąbrowska Maria, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. C. Hernas, t. 1, Warszawa, s. 179‒180.
Google Scholar

Kuźnicka B., Dziak M., 1977, Zioła i ich stosowanie, Warszawa.
Google Scholar

Maciąg W., 1955, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej, Kraków.
Google Scholar

Maciąg W., 1972, Wstęp, [w:] M. Dąbrowska, Opowiadania, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. I‒LXII.
Google Scholar

Macků J., Krejča J., 1989, Atlas roślin leczniczych, Warszawa.
Google Scholar

Marczewska M., 2002, Drzewa w języku i kulturze, Kielce.
Google Scholar

Marecki J., Rotter L. (red.), 2007, Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków.
Google Scholar

Martuszewska A. (red.), 1997, Literacka symbolika roślin, Gdańsk.
Google Scholar

Ożarowski A., Jaroniewski W., 1989, Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Warszawa.
Google Scholar

Pelcowa H., 2001, Nazwy roślin w świadomości językowej ludności wiejskiej, [w:] Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław, s. 99‒116.
Google Scholar

Rostafiński J., Seidl O. (red.), 1973, Przewodnik do oznaczania roślin, Warszawa.
Google Scholar

Rotter L., 2010, Symbolika kwiatów i ziół, [w:] Symbolika roślin, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków, s. 75‒88.
Google Scholar

Spólnik A., 1994, Funkcja roślin w wybranych utworach E. Orzeszkowej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 168, „Prace Językoznawcze”, t. VIII, s. 239‒243.
Google Scholar

Spólnik A., 1997, Z historii i geografii nazw roślin (na przykładzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 192, „Prace Językoznawcze”, t. IX, s. 239‒259.
Google Scholar

Stoff A., 1997, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich, [w:] Literacka symbolika roślin, red. A. Martuszewska, Gdańsk, s. 9‒22.
Google Scholar

Troka K., 2011, Ostry smak, ostry zapach i ostre kolce w walce ze złem i chorobą, [w:] Rośliny w języku i kulturze, red. K. Szcześniak, Gdańsk, s. 95‒101.
Google Scholar

Wajda L., 1983, Charakterystyka polskiego słownictwa botanicznego na przykładzie nazw drzew i krzewów, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 80, „Prace Języko- znawcze”, t. IV, Kraków, s. 191‒201.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989a, Nazwy roślin leczniczych, [w:] Historia leków naturalnych, red. B. Kuźnicka, Warszawa, s. 69‒82.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989b, Polskie nazwy drzew, Kraków.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1992, Rola czynników kulturowych w tworzeniu nazw botanicznych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 152, „Prace Językoznawcze”, t. VII, red. M. Zarębina, s. 235‒252.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>