O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny

Main Article Content

Ewa Horyń
Ewa Zmuda

Abstrakt

This article is an attempt to characterize the name Krystyna from the onomastic-theological point of view. The presented linguistic analysis is diachronic. On the one hand, it focuses on the presentation of this anthroponym as a baptismal name on the background of nationwide and regional naming traditions, and on the other, describes its popularity in religious names. The study also includes geography and frequency data from individual regions of Poland.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE.; ZmudaE. O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 12, 18 lis. 2017.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Borkowska M., 2004, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. I, Warszawa.

Borkowska M., 2005, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II, Warszawa.

Breza E., 2013, Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich, „Slavia Occidentalis”, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13345/1/2013_SO_Ling_-art3.pdf(dostęp: 10.06.2017).

Bubak J., 1978, Imiona modne, „Onomastica” XXIII, s. 177–182.

Bubak J., 1993, Księga naszych imion, Wrocław.

Bystroń J.S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.

Dziadkowiec S., 2000, Imiona mieszkańców wsi Pcim i motywacje ich nadawania w latach 1617–1899 oraz współcześnie, „Onomastica” XLV, s. 166–190.

Fros H., Sowa F., 1998, Księga imion i świętych, t. III, Kraków.

Fros H., Sowa F., 2004, Księga imion i świętych, t. I, Kraków.

Jakus-Borkowa E., 1987, Nazewnictwo polskie, Opole.

Grzenia J., 2006, Słownik imion, Warszawa.

Horyń E., 2010, Żeńskie imiona chrzestne w księgach urodzeń miasta Miechowa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” V, s. 66–75.

Klisiewicz E., 1994, Żeńskie imiona chrzestne w podkrakowskiej parafii Rudawa z lat 1570–1897 (na podstawie ksiąg metrykalnych), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” VIII, s. 77–82.

Kobylińska J., 2011, Imiennictwo ludności wiejskiej w Polsce południowej w XVI–XVIII w., „Onomastica” LV, s. 139–168.

Koszyk M., 2010, Antroponimia Grybowa i okolic od XVII do XIX wieku, Tuchów.

Krawczyk-Tyrpa A., 2004, Imiona zakazane i unikane, [w:] Nazwy mówią, red. M. Pająkowska-Kęsik, M. Czachorowska, Bydgoszcz, s. 80–94.

Magda-Czekaj M., 2000, Imiona mieszkańców Olesna na Śląsku Opolskim i ich socjologiczne uwarunkowanie od XVI do 1. połowy XX wieku, „Onomastica” XLV, s. 191–210.

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.

Malec M., 1996, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków.

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.

Malec M., 2005, Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków, s. 95–118.

Nowik K., 1998, Zmiany frekwencyjne w zasobie imion w Polsce powojennej, [w:] Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Warszawa, s. 57–71.

Parzniewska J., 1996, Imiona nadawane w Krakowie w 1992 roku, „Onomastica” XLI, s. 139–151.

Plichta R., 1998, Imiona chrzestne w księgach metrykalnych katedry łowickiej w latach 1951–1955 oraz 1991–1995, „Onomastica” XLIII, s. 117–139.

Rudnicka-Fira E., 2013, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Kraków.

Rymut K., 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.

Skulina T., 1988, Imiona kobiet w Wielkopolsce XVII i XVIII wieku, „Slavia Occidentalis”, XLV, s. 47–60.

Sochacka S., 2003, Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 245–254.

Szewczyk Ł.M., 1990, Kultowe i kulturowe znaczenie imienia Maria, „Studia Gnesnensia”, red. S. Pieszczoch, t. IX, Gniezno, s. 25–40.

Tomecka A., 1994, Imiona chrzestne w księgach metrykalnych Nowej Brzeźnicy k. Częstochowy w XVII i XVIII wieku, „Onomastica” XXXIX, s. 157–177.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>