Barbara Mitrenga, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ss. 291 [5]

Main Article Content

Ewa Horyń

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horyń, E. (2016) „Barbara Mitrenga, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ss. 291 [5]”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5358 (Udostępniono: 4 grudzień 2021).
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Bartnicka B., 2007, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t.8, Świat doznań zmysłowych (węch, smak, dotyk), Kraków.
Google Scholar

Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie ran- gowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków.
Google Scholar

Cygal-Krupa Z., 1990, Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków.
Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M., 2010, Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win, ,,Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Językoznawstwo”, z. 7, s. 37–48.
Google Scholar

Falińska B., 1991, Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym, [w:] Regionalizmy w języku familijnym. Zbiór studiów, red. K. Handke, Wrocław, s. 79–88.
Google Scholar

Jochym-Kuszlikowa L., 1982, Metoda analizy gniazdowej w konfrontatywnych badaniach słowotwórstwa współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (formacje odprzymiotnikowe), Kraków.
Google Scholar

Kaczor M., 2010, Opis smaku w reklamie, [w:] Język, tekst, kultura, red.H. Bartwicka, Bydgoszcz, s. 47–52.
Google Scholar

Kaczor M., 2011, Synestezyjne opisy smaków, ,,Zielonogórskie seminaria językoznawcze” 2010, red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra, s. 31-47.
Google Scholar

Kobylińska J., 2005, Pożywienie, [w:] Zagórzanie (Górale gorczańscy) – góralska grupa etnograficzna, ,,Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, t. 7, s. 102–110.
Google Scholar

Markowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Wrocław.
Google Scholar

Markowski A., 1994, Kuchnia w języku, czyli o nazwach produktów kulinarnych, [w:] Wokół stołu i kuchni, red. M. Łozińska, J. Łoziński, Warszawa, s. 129–141.
Google Scholar

Mączyński M., 2008, Co jadały panny siostry w XVII wieku – czyli słownictwo kulinarne w ,,Kronice” sióstr norbertanek, ,,Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, t. 10, s. 102–111.
Google Scholar

Olma M., 2013, Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na postawie korespondencji prywatnej), ,,Rocznik Przemyski”, t. 49, z. 2: Literatura i język, s. 13–36.
Google Scholar

Wierzchowska M., 1999, ,,Niewypowiedzianie smaczne, nieopisanie pięknie pachnące” – opis smaku i zapachu w komunikatach perswazyjnych na przykładzie tekstów reklam telewi- zyjnych, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa, s. 107–114.
Google Scholar

Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Google Scholar

Żarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wrocław.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>