Koldras Lacki na Turbaczu

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

Professor Józefa Kobylińska, who was investigating her local dialect and Władysław Orkan’s language, paid attention to the writing on one of the rocks on Turbacz – Koldras Lacki, mentioned in W roztokach (1903), and associated it with the surname Koldras, found in southern Małopolska. It might have been used to denote a Roma from Kelderasz tribe, the people who made a living out of coppersmithing (from Romanian căldare ‘a boiler’), while the word ‘Polish’ Lacki might have been given by Russian-speaking Wallachian shepherds in Gorce. According to Kobylińska, the name Turbacz originated from the Russian *Turbacz with an ablaut, like in gorczanski dialect murczeć / mruczeć, frunąć / furnąć.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
BednarczukL. Koldras Lacki na Turbaczu. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 20-23, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bubak J., 1992, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny, I–II, Kraków.

Flizak S., 1938, W związku z napisem na Czole Turbacza, „Wierchy”, t. XVI, s. 217.

Flizak S., 1958, Jeszcze o Kołdrasie, „Wierchy”, t. XXVII, s. 285.

Kobylińska J., 1968, Rozwój form dopełniacza l.p. rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław.

Kobylińska J., 1973, Z historii i geografii wyrazu frymark, „Prace Językoznawcze WSP”, t. II, s. 75–83.

Kobylińska J., 1975, Realizacja nagłosowych grup Trut-, Tryt- w gwarach polskich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XXXIII, s. 95–98.

Kobylińska J., 1990, Gwara w utworach Władysława Orkana, Kraków.

Kobylińska J., 1997, Bronisława Stefania Szczepaniec (1903–1996), „Rocznik Sądecki”, t. XXV, s. 288–290.

Kobylińska J., 1997, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków.

Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.

Kobylińska J., 2013, Studia nad językiem Ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka (1413–1804), Kraków.

Rymut K., 1991, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I–II, Wrocław.

Rymut K. (red.), 1992−1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (na podstawie materiałów Rządowego Centrum Informacji PESEL), t. I–X, Kraków.