Koldras Lacki na Turbaczu

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

Professor Józefa Kobylińska, who was investigating her local dialect and Władysław Orkan’s language, paid attention to the writing on one of the rocks on Turbacz – Koldras Lacki, mentioned in W roztokach (1903), and associated it with the surname Koldras, found in southern Małopolska. It might have been used to denote a Roma from Kelderasz tribe, the people who made a living out of coppersmithing (from Romanian căldare ‘a boiler’), while the word ‘Polish’ Lacki might have been given by Russian-speaking Wallachian shepherds in Gorce. According to Kobylińska, the name Turbacz originated from the Russian *Turbacz with an ablaut, like in gorczanski dialect murczeć / mruczeć, frunąć / furnąć.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
BednarczukL., „Koldras Lacki na Turbaczu”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 20-23, https://doi.org/10.24917/20831765.14.1, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5541 dostępne na: 11.04.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bubak J., 1992, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny, I–II, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Flizak S., 1938, W związku z napisem na Czole Turbacza, „Wierchy”, t. XVI, s. 217.
Zobacz w Google Scholar

Flizak S., 1958, Jeszcze o Kołdrasie, „Wierchy”, t. XXVII, s. 285.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1968, Rozwój form dopełniacza l.p. rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1973, Z historii i geografii wyrazu frymark, „Prace Językoznawcze WSP”, t. II, s. 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1975, Realizacja nagłosowych grup Trut-, Tryt- w gwarach polskich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XXXIII, s. 95–98.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1990, Gwara w utworach Władysława Orkana, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1997, Bronisława Stefania Szczepaniec (1903–1996), „Rocznik Sądecki”, t. XXV, s. 288–290.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1997, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 2013, Studia nad językiem Ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka (1413–1804), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., 1991, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I–II, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (red.), 1992−1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (na podstawie materiałów Rządowego Centrum Informacji PESEL), t. I–X, Kraków.
Zobacz w Google Scholar