O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872)

Main Article Content

Władysława Bryła

Abstrakt

Wincenty Pol was a writer and a learned geographer. His linguistic interests encompassed the origin of the Polish language linked with the history of Slavs, onomastics, the dialects of Polish and the need to legally protect writing. Pol was convinced that language needs to be studied in relation to nature, culture and human work.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
BryłaW., „O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 24-35, https://doi.org/10.24917/20831765.14.2, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5542 dostępne na: 27.02.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bryła W., 2016, Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski R., 1999, Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 33−38.
Zobacz w Google Scholar

Kołłątaj H., 1842, Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lelewel J., 1830, Dzieje Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Małecki A., 1863, Gramatyka języka polskiego, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Mecherzyński K., 1856−1860, Historia wymowy w Polsce, t. I−III, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pol W., 1875−1878, Dzieła wierszem i prozą, t. I−X, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Staszic S., 1818, Ród ludzki, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.
Zobacz w Google Scholar

Szafarzyk P.J., 2003, Słowiańskie starożytności, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniewski M., 1840−1857, Historia literatury polskiej, t. I−X, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., Siwiec A., 1999, Świadomość stylistyczna na tle składników jej kontekstu pojęciowego, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 43−57.
Zobacz w Google Scholar