O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872)

Main Article Content

Władysława Bryła

Abstrakt

Wincenty Pol was a writer and a learned geographer. His linguistic interests encompassed the origin of the Polish language linked with the history of Slavs, onomastics, the dialects of Polish and the need to legally protect writing. Pol was convinced that language needs to be studied in relation to nature, culture and human work.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
BryłaW. O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 24-35, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bryła W., 2016, Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola, Lublin.

Bugajski R., 1999, Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 33−38.

Kołłątaj H., 1842, Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów, Warszawa.

Lelewel J., 1830, Dzieje Polski, Warszawa.

Małecki A., 1863, Gramatyka języka polskiego, Lwów.

Mecherzyński K., 1856−1860, Historia wymowy w Polsce, t. I−III, Kraków.

Pol W., 1875−1878, Dzieła wierszem i prozą, t. I−X, Lwów.

Staszic S., 1818, Ród ludzki, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.

Szafarzyk P.J., 2003, Słowiańskie starożytności, Poznań.

Wiszniewski M., 1840−1857, Historia literatury polskiej, t. I−X, Kraków.

Wojtak M., Siwiec A., 1999, Świadomość stylistyczna na tle składników jej kontekstu pojęciowego, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 43−57.