Wokół frazeologizmu zamienić się w słup soli

Main Article Content

Abstrakt

This paper is dedicated to the description of the idiomatic expression zamienić się w słup soli in contemporary Polish. First of all, the origin of this word combination was presented, and next – its lexicographic condition. Moreover, phraseological modifications were discussed (exchange, development, shortening and regulation), which a given idiomatic expression undergoes. Linguistic material was excerpted from the National Corpus of Polish and Internet sites.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE. Wokół frazeologizmu zamienić się w słup soli. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 58-66, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bąba S., 1971, Frazeologia biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich, „Język Polski” LI, z. 5, s. 358−364.

Bąba S., 1992, Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź, s. 167−177.

Bąba S., 2009, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań.

Dziamska-Lenart G., 2007, Frazeologizmy biblijne w nowych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, Poznań, s. 205−213.

Fliciński P., 2007, Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, Poznań, s. 214−228.

Horyń E., 2014, Leksem sól i jego derywaty w utrwalonych połączeniach wyrazowych, [w:] Parémie národů slovanských VII, red. E. Mrhačová, U. Kolberová, Ostrawa, s. 77−84.

Kopaliński W., 2004, Słownik symboli, Warszawa.

Koziara S., 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.

Koziara S., 2012, Tradycyjna frazeologia biblijna a nowe przekłady Pisma Świętego w języku polskim (na przykładzie tłumaczeń Ewangelii św. Mateusza), „Problemy Frazelogii Europejskiej” IX, red. A.M. Lewicki, Lublin, s. 9−22.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., Rejakowa B., 1987, Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa.