O niektórych nazwach ubiorów (stroju) w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej i Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza

Main Article Content

Elżbieta Koniusz

Abstrakt

The aim of the analysis and description in this paper is to examine words of foreign provenance: ‘baja’, ‘katanka’ (ǁkatana) and ‘łoktuszka’ (ǁłoktusza), selected from two lexicographical sources: a regional Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), containing vocabulary from the late nineteenth century and the twentieth century, and the nationwide Słownik gwar polskich, in which the lexical material comes mainly from the second half of the nineteenth century. The author analyses the development of the meaning of the aforesaid words in Polish dialects, concerning “Gorce’’ area and other dialect territories, over the course of two centuries. It shows what their semantic development in relation to the donor’s language and the semantic differences in different territories of the Polish dialect were: where did they function as semantic dialects, which ones were regional in nature – Lesser Poland, and which ones were nationwide lexical units.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
KoniuszE., „O niektórych nazwach ubiorów (stroju) w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej i Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 86-95, https://doi.org/10.24917/20831765.14.8, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5548 dostępne na: 18.01.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bednarczuk L., 2002, Droga życiowa i naukowa Prof. Józefy Kobylińskiej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” I, s. 5−8.
Zobacz w Google Scholar

Cygan S., 2002, Słownictwo gwarowe regionu gorczańskiego, „Konspekt” XI, s. 157−158.
Zobacz w Google Scholar

Delavaux L., 1851, Górale Beskidowi zachodniego pasma Karpat. Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1992, Słownictwo powieści „Komornicy” Władysława Orkana, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 152, „Prace Językoznawcze” VII, s. 271−282.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1997, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 2002, Z doświadczeń w pracy nad „Słownikiem gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)”, [w:] Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, red. S. Cygan, Kielce, s. 99−104.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 2013, Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513−1804, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E., 1997, Źródła leksyki północnokresowej w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” IX, s. 115−123.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E., 2014, O genezie i źródłach „Słownika gwar polskich” Jana Karłowicza raz jeszcze, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. I: W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, red. M. Mączyński, E. Horyń, Kraków, s. 139−149.
Zobacz w Google Scholar