Modlitewnik Dworskie nabożeństwo z pojezuickiej oficyny JKM i Rzeczypospolitej w Kaliszu jako książka i tekst językowy

Main Article Content

Bożena Żmigrodzka
https://orcid.org/0000-0002-1606-3693

Abstrakt

The article is a presentation of the previously undiscussed prayer book Dworskie nabożeństwo, published in 1781 in Kalisz, a city which has a long tradition of publishing, mainly connected with the activities of Jesuits. Currently there are 6 known copies of this anonymously published prayer book (commissioned for print “by a priest of the former order of The Society of Jesus”), including the one unknown to XX century bibliographers, found in the Library of Elbląg, which has been recovered and made available recently. Dworskie nabożeństwo is a book constructed in a very original way. It contains 368 identical hexamerous prayers. Parts of the prayers are placed in tables, in a way that makes the reader consciously reconstruct the whole prayer from the elements divided between different rows in the table.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
ŻmigrodzkaB., „Modlitewnik Dworskie nabożeństwo z pojezuickiej oficyny JKM i Rzeczypospolitej w Kaliszu jako książka i tekst językowy”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 280-291, https://doi.org/10.24917/20831765.14.24, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5555 dostępne na: 18.01.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bentkowski F., 1814, Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. II, Warszawa–Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Bielska K., 1962, Drukarstwo kaliskie, jego dzieje i dorobek do upadku Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne”, nr 3–4, s. 41–77.
Zobacz w Google Scholar

Bielska K., 1980, Bibliografia starych druków kaliskich. Do końca XVIII w., Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dróżdż A., 2003, Propozycja badawcza dekoracji Psałterza floriańskiego, „Rocznik Biblioteki Narodowej” XXXV, s. 201–210.
Zobacz w Google Scholar

Ong W.J., 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Queneau R., 2008, Sto tysięcy miliardów wierszy, przeł. J. Gondowicz, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B., 2003, Wariantywność wzorca tekstowego modlitwy do świętych, [w:] Śląskie studia lingwistyczne, red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa, Katowice, s. 238–247.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B., 2015, Czy „Dworskie nabożeństwo” zawiera sto tysięcy miliardów modlitw? Osobliwa struktura osiemnastowiecznego modlitewnika jako zadanie dla współczesnego odbiorcy, [w:] Dialog z Tradycją: język -komunikacja – kultura, t. IV, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 327–338.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B., 2016, Wertykalny i horyzontalny wymiar przestrzeni w modlitewniku z 1781 roku, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. I, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 213–232.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B., 2017, Grafia jako wyraz stosunku do sacrum oraz konsekwencja konstrukcji przestrzeni typograficznej w kaliskim modlitewniku z drugiej połowy XVIII wieku, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. III, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 117–132.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B., 2018, Aspekt strukturalny a potencjał illokucyjny modlitw „Dworskiego nabożeństwa”, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 221–238.
Zobacz w Google Scholar