Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb

Main Article Content

Magdalena Płusa

Abstrakt

The subject of research in the following article are the names of fishing devices, presented by Józef Weyssenhoff in his novel entitled Puszcza (1913). From the rich resources of lexical and semantic regionalisms, the author chose three names: bołt, dorożka and trehubica, documented in the work and related to the topics of shooting and hunting – the subjects that the author was well acquainted with. On the basis of Weyssenhoff’s comments placed in the footnotes and remarks introduced to the main text of the novel, the meaning that the given words assume in the language of fishermen in Polesie was determined. The information obtained in this way was then compared with the content included in the dictionaries of the Polish language and dialect, as well as in important collections of borderline vocabulary: dictionary sources and mono-graphs of the Polish language used in the area of North Borderline.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
PłusaM. Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 157-169, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Danowska E., 2015, Józef Weyssenhoff (1860−1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, Kielce.

Fischer A., 1926, Podręcznik etnografji Polski, Lwów−Warszawa−Kraków.

Grek-Pabisowa I. i in., 2008, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Warszawa.

Janiak B., 1995, Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie gwary Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka, fonologia, słownictwo, Łódź.

Karolczuk-Kędzierska M. (red.), 2004, Encyklopedia Kresów, Kraków.

Kieniewicz A., 1989, Nad Prypecią dawno temu... Wspomnienia z zamierzchłej przeszłości, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź.

Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Kielce.

Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI−XX w., Warszawa−Kraków.

Ossowski L., 1932, Białoruszczyzna w Puszczy Józefa Weyssenhoffa, „Język Polski” XVII, s. 65−68.

Piszczkowski M., 1934, Polesie J. Weyssenhoffa, „Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy”, t. XIX, nr 6, s. 110−116.

Rodziewicz G., 1895, Rybactwo na Litwie, „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficz-ny” IX, s. 92−99.

Sawaniewska-Mochowa Z., 2002, Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku, Bydgoszcz.

Sobierajski Z. (red.), 1996, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. IX, Rybołówstwo, Poznań.

Szypowska I., 1976, Weyssenhoff, Warszawa.

Turska H.,1939/1982, O powstaniu polskich obszarów na Wileńszczyźnie, przedruk zachowanego z 1939 r. fragmentu rozprawy Studia nad polszczyzną kresową, t. I, s. 19−121.

Weyssenhoff J., [1925], Mój pamiętnik literacki, Poznań−Warszawa−Wilno−Lublin.