Na tropie ginących wyrazów gwarowych

Main Article Content

Jerzy Reichan

Abstrakt

The subject matter of the article is the problem of the dying dialectal words. The author of the article found such words, used only by elderly people, in the dictionary of M. Kucała Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich (The comparative dictionary of three villages of Little Poland) (Kucała 1957) and compared them with the adequate material in some Polish dialectal dictionaries. The author noticed the occurrence of various types of such words.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
ReichanJ. Na tropie ginących wyrazów gwarowych. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 194-202, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Hodorowicz S.A., 2013, Słownik dawnych i współczesnych wyrażeń górali Skalnego Podhala, Nowy Targ.

Kąś J., 2011, Słownik gwary orawskiej, t. I A−O, t. II P−Ż, Kraków.

Kąś J., 2015−2018, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I A−B, t. II C−Do, Bukowina Tatrzańska–Nowy Sącz 2015, t. III Dó−Gr, Bukowina Tatrzańska 2016, t. IV Gu−Kol, Kraków 2017, t. V Koł−Mad, Nowy Sącz 2017, t. VI Maf−Nie, Nowy Sącz 2018.

Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.

Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, „Prace Językoznawcze PAN”, t. XI, Wrocław.

Kucała M., 1960, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIX, s. 141−156. Przedruk w: M. Kucała, 2000, Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice, „Prace Instytutu Języka Polskiego” 112, s. 326−339.

Niezabitowska A., 1960, Zmiany w słownictwie żywieckim na przestrzeni ostatnich 70 lat, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LX, „Prace Językoznawcze”, z. 5, s. 355−364.

Rzeszowski L., 1891, Spis wyrazów ludowych z okolic Żywca, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” IV, s. 353−361.

Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I−V, A−ŁŻYWY, Kraków 1952−1982.

Słownik języka polskiego, 1958−1969, t. I−X + t. XI Suplement, red. W. Doroszewski, Warszawa.

Słownik polskich leksemów potocznych, 2001−2016, t. I−VII red. W. Lubaś, t. VIII−X red. W. Lubaś, K. Skowronek (A−PIR), Kraków 2001−2016.

Wronicz J., 2006, Amatorskie słowniki gwarowe, „Prace Instytutu Języka Polskiego” (PAN), 127, „Studia Dialektologiczne” III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 171−180.

Zborowski J., 2009, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej. Koncepcja i opracowanie naukowe: Joanna Okoniowa, Barbara Grabka, Renata Kucharzyk, Monika Buława, współpraca: Ewelina Grześkiewicz, Anna Kostecka-Sadowa, Emil Popławski, Maria Tokarz, Anna Tyrpa, Kinga Wenklar, Kazimierz Woźniak, Jadwiga Wronicz, Zakopane−Kraków.