Jeszcze o nazwie Gniezno (próba syntezy)

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

Taking a synthetic approach, the author of the paper presents the explanations of the etymology of the geographical name Gniezno, which is present in historical literature and linguistic works, and has been the object of interest since Middle Ages for chroniclers, and later for historiographers and linguists. Moreover, the author discusses the form of this toponym, explains the changes it underwent, and presents hypotheses concerning its motivation.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
WalczakB. Jeszcze o nazwie Gniezno (próba syntezy). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 258-261, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Balzer O., 1916, Stolice Polski, Lwów, s. 8−10.

Bąk P., 1979, Pochodzenie nazwy Gniezno, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 71−78.

Brückner A., 1935, O nazwach miejscowych, Kraków, s. 1.

Brückner A., 1957, Dzieje kultury polskiej, wyd. III, t. I, Warszawa, s. 63.

Chlebowski B., 1904, Pochodzenie i znaczenie nazwy Gniezno, „Przegląd Historyczny” IV, s. 127.

Kozierowski S., 1914, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań, s. 76.

Malec M., 2003, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Kraków, s. 86−87. Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. K. Rymuta, t. III: G–I, Kraków 1999, s. 193.

Rospond S., 1961, Ze studiów nad polską toponomastyką: IX. Gniezno, „Język Polski” XLI, z. 5, s. 332−342.

Rospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź, s. 95−96.

Rymut K., 1987, Nazwy miast Polski, wyd. II uzupełnione, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź, s. 76−77.

Staszewski J., 1959, Słownik geograficzny, Warszawa, s. 96.

Urbańczyk S., 1965, Nazwy naszych stolic, Wrocław−Warszawa−Kraków, s. 21−24.

Zierhofferowie Z. i K., 1987, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań, s. 36−50.