Semantyczna historia obieżyświata

Main Article Content

Jadwiga Waniakowa
https://orcid.org/0000-0002-1651-1572

Abstrakt

The article concerns the semantic development of the compositum obieżyświat ‘a person who likes to travel a lot’. It is interesting that the first attestation of the word in Old Polish (from the 15 th century) had a botanical meaning ‘Bupleurum rotundifolium L.’. The form obieżyświat was then the translation of the Old Latin plant names garowaga and girambula meaning ‘something that moves around’. The contemporary meaning of the compositum obieżyświat appeared only in the second half of the 19 th century.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
WaniakowaJ., „Semantyczna historia obieżyświata”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 262-267, https://doi.org/10.24917/20831765.14.22, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5566 dostępne na: 18.01.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J., 2017, „Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish”, Lexikos, 27, s. 597−608.
Zobacz w Google Scholar

Genaust H., 2005, Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen, Dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Machek V., 1954, Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Marzell H., 2000, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, t. I−V, Lizenzausgabe Parkland Verlag, Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 1943−1958, Köln.
Zobacz w Google Scholar

Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Prace Komisji Językoznawstwa PAN w Krakowie, nr 58, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar