Jabłko Adama vel grdyka – konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne

Main Article Content

Ewa Horyń
https://orcid.org/0000-0001-5549-5977
Mirosław Michalik
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014

Abstrakt

Assuming the perspective of a multi-aspect overview, in this paper a linguistic-cultural-terminological analysis of thyroid cartilage (Latin cartilago thyroidea) has been made, with special consideration given to its fragment known as laryngeal prominence, throat, apple of man or, most commonly, Adam’s apple.


In the linguistic-anthropological part of the study, lexicographic and cultural contexts are considered, in which the word combination from the title is fixed. In turn, the medical description of Adam’s apple includes anatomical and physiological aspects, as well as relevant terminology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horyń, E. i Michalik, M. (2020) „Jabłko Adama vel grdyka – konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 79–89. doi: 10.24917/20831765.15.6.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Biedermann H., 2001, Leksykon symboli, Warszawa.
Google Scholar

Boryś W., 2010, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Chenel A.P., Simarro A.S., 2008, Słownik symboli, przeł. M. Boberska, Warszawa.
Google Scholar

Cirlot J.E., 2006, Słownik symboli, Kraków.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka A., 2015, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz.
Google Scholar

Iwankiewicz S., 1984, Otolaryngologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Warszawa.
Google Scholar

Kalniuk T., 2018, Folklorystyczne opisy początków świata i człowieka, „Annales Missiologici Posnaniensis” III, s. 111–120.
Google Scholar

Koneczna H., 1933, Jabłko Adama, „Poradnik Językowy”, z. 9/10, s. 166–167.
Google Scholar

Kopaliński W., 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.
Google Scholar

Kopaliński W., 1990, Słownik symboli, Warszawa.
Google Scholar

Kowalski J., 2011, Homo eroticus, Opole.
Google Scholar

Kozołub A., 2003, Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1: Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole, s. 127–143.
Google Scholar

Kuczkowski J., 2014, Anatomia i fizjologia obwodowego i ośrodkowego narządu mowy. Patologia narządu mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 104–140.
Google Scholar

Kuczkowski J., 2016, Anatomiczno-fizjologiczne podstawy głosu, [w:] Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, s. 258–275.
Google Scholar

Lurker M., 1994, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków.
Google Scholar

Maniecka-Aleksandrowicz B., 1997, Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Audiofonologia” X, s. 61–67.
Google Scholar

Oleśkiewicz A., 2007, Europa języków. Związki frazeologiczne o proweniencji biblijnej i antycznej w europejskiej wspólnocie słownikowej, Kraków.
Google Scholar

Oestererreicher-Moliwo M., 1992, Leksykon symboli, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowski B. red., 2009, Biologia atrakcyjności człowieka, Warszawa.
Google Scholar

Pruszewicz A. red., 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa.
Google Scholar

Puda-Blokesz M., 2015, A złote jabłko stało się jabłkiem niezgody – o kulturowym i leksykograficznym wymiarze dwóch mitologizmów z komponentem nazywającym owoc, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X, s. 146–162.
Google Scholar

Składzień J., 2017, Neuropatofizjologia głosu śpiewaka z perspektywy neuronauk i otolaryngologii, [w:] Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska, red. G. Jastrzębowska, J. Góral-Półrola, A. Kozołub, Opole, s. 169–188.
Google Scholar

Jabłko Adama vel grdyka – konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne
Google Scholar

Sokołowska-Pituchowa J. red., 2019, Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. VIII, Warszawa.
Google Scholar

Zieliński R., 2007, Wybrane zagadnienia z anatomii przełyku i fizjologii połykania, [w:] Otorynolaryngologia dziecięca, red. D. Gryczyńska, Bielsko-Biała, s. 355–357.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>