Elżbieta pod Wawelem. Funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej

Main Article Content

Ewa Horyń
https://orcid.org/0000-0001-5549-5977
Ewa Zmuda
https://orcid.org/0000-0001-7858-2643

Abstrakt

The paper synthetically describes explanations of the etymology of name Elisabeth existing in linguistic studies. It also introduces the functioning of this name in anthroponymy - as a secular and religious name, a basis for creating surnames. It also presents its presence in spiritual and material culture of Cracow.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horyń, E. i Zmuda, E. (2020) „Elżbieta pod Wawelem. Funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 90–98. doi: 10.24917/20831765.15.7.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bocian M., 1995, Leksykon postaci biblijnych: ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, Kraków.
Google Scholar

Borkowska M., 2005, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II: Polska Centralna i Południowa, Warszawa.
Google Scholar

Fros H., Sowa F., 2005, Księga imion i świętych, t. II, Kraków.
Google Scholar

Grzenia J., 2006, Słownik imion, Warszawa.
Google Scholar

Horyń E., Zmuda E., 2018, Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej, [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski, red. U. Wójcik, V. Jaros, Częstochowa, s. 273–288.
Google Scholar

Internetowy słownik nazwisk w Polsce, https://nazwiska.ijp.pan.pl/
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., 1993, Patron – atrybut – symbol, Poznań.
Google Scholar

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.
Google Scholar

Panuś K., 2007, Święta Elżbieta, Kraków.
Google Scholar

Rittel T., 2007, Elżbieta Drużbacka. Język i tekst. Studium lingwistyczne, Kraków.
Google Scholar

Rożek M., 1997, Kraków. Przewodnik historyczny, Wrocław.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2013, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Kraków.
Google Scholar

Rymut K., 1993, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. III, Kraków.
Google Scholar

Rymut K., 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.
Google Scholar

Rumut K., 1999, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, t. I, Kraków.
Google Scholar

Skulina T., 1986/1987, Najczęstsze chrzestne imiona kobiet w XIV i XV wieku, „Poznańskie Studia Polonistyczne” XIV/XV, s. 251–258.
Google Scholar

Skulina T., 1988, Imiona kobiet w Wielkopolsce XVII i XVIII wieku, „Slavia Occidentalis” XLV, s. 45–60.
Google Scholar

Sochacka S., 2001, Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska), „Studia Śląskie” LX, s. 113–128.
Google Scholar

Sochacka S., 2003, Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 245–254.
Google Scholar

Zmuda E., 2015a, Maria jako imię zakonne, „Onomastica” LIX, s. 137–151.
Google Scholar

Zmuda E., 2015b, Imię zakonne – znakiem religijności i tożsamości, [w:] Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 209–222.
Google Scholar

Zmuda E., 2016, Badania nad imionami zakonnymi, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XI, s. 152–159.
Google Scholar

Zmuda E., 2019, Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX wieku), Kraków.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>