O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)

Main Article Content

Dorota Kozaryn

Abstrakt

The article discusses a selected group of metatextual comments made in the 3rd edition of Marcin Bielski’s Kronika published in 1564. The analysis focuses on those referring to the contents of his Chronicle, i.e. the comments informing about what Bielski has already written and where he has written it, what he is about to mention, what and for what reason has been omitted or added by the author when compared to his sources, and what he has only treated superficially. A review of the variety of the linguistic methods used for constructing these metatextual comments allows for disclosing the possible motivations behind the writer’s choices: his wish to direct the reading process and to lead the reader into assuming that the presented content is credible and accurate, combined with an educational and moralistic drive.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozaryn, D. (2020) „O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 145–153. doi: 10.24917/20831765.15.12.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Korolko M., 1991, Pionier sarmackiego dziejopisarstwa – Marcin Bielski, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 1, red. S. Grzeszczuk, Warszawa, s. 439–473.
Google Scholar

Kozaryn D., Szczaus A., 2017, Uwagi o języku w dawnych tekstach użytkowych, Szczecin.
Google Scholar

Piekarczyk D., 2013, Metafory metatekstowe, Lublin.
Google Scholar

Piekarczyk D., 2015, O potrzebie rozróżniania metajęzyka i metatekstu, [w:] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 11–27.
Google Scholar

Sławkowa E., 2015, Metatekst w świetle dokonań współczesnych dyscyplin i teorii (nie tylko) językoznawczych, [w:] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 29–42.
Google Scholar

Śnieżko D., 2004, „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów, Szczecin.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, [w:] O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław, s. 105–121.
Google Scholar

Witosz B., 1996, Metatekst w utworze literackim. Problemy teoretyczne, [w:] Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa, s. 139–150. Ziomek J., 2006, Renesans, Warszawa.
Google Scholar