Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku

Main Article Content

Jana Raclavská

Abstrakt

The article presents the part of the research material based on Silesian language from the Cieszyn area. The author analyses works written by Cieszyn protestant secondary grammar school students which have preserved in archives of Tschammer´s Library. The manuscripts which were studied date back to turn of the eighteenth century. The research proved that spoken language in Cieszyn differ from the common Polish language of that time in every level of language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Raclavská, J. (2020) „Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 197–203. doi: 10.24917/20831765.15.16.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Dejna K., 1993, Dialekty polskie, wyd. II przejrzane i poprawione, Wrocław–Warszawa–Kraków [wyd. I: 1973].
Google Scholar

Kadłubiec K.D., 1994, Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna, Katowice.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Klette J.F.E., 2009, Pamiętniki kościoła ewangelickiego z łaski danego przed Cieszynem…, Cieszyn.
Google Scholar

Kowalska A., 1986, Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsburskim (1526–1742), Wrocław.
Google Scholar

Michejda K., 1992, Dzieje Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim (od Reformacji do roku 1909), [w:] Z historii kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, red. T.J. Zieliński, Katowice, s. 7–172.
Google Scholar

Popiołek F., 1957, Szkice z dziejów Cieszyna, Katowice.
Google Scholar

Popiołek K., 1976, Śląskie dzieje, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Raclavská J., 2015a, Nauczyciel a uczeń – teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie, [w:] Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku, t. 3, red. M. Vojteková, Prešov, s. 198–206.
Google Scholar

Raclavská J., 2015b, O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku – przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej, „Studia Slavica”, XIX/1, s. 197–201.
Google Scholar

Różańska A., 2002, Działalność edukacyjna Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu, Czeski Cieszyn.
Google Scholar

Wronicz J., red., 2010, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, Ustroń.
Google Scholar

Wronicz J., 1983, Kształtowanie się cieszyńskiej odmiany języka literackiego, „Rocznik Cieszyński” IV/V, s. 173–182.
Google Scholar

Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, http://slownik.kc-cieszyn.pl/index.php/online [dostęp: 20.10.2016].
Google Scholar