Od prorokini do marszałkini, czyli o derywacji w miarę potrzeb

Main Article Content

Aldona Skudrzyk
https://orcid.org/0000-0002-5503-5150

Abstrakt

The subject of the article is the asymmetry of gender in the Polish language, especially as far as the names of the prestigious professions and functions are concerned (i.e. feminatives). It also considers the function of the feminatives in both language and culture, as well as their modern use especially in ideological disputes. Short history of feminatives in Polish shows, that their presence is a natural way of filling in the lexical gaps related to development of society and changes of civilisation.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
SkudrzykA., „Od prorokini do marszałkini, czyli o derywacji w miarę potrzeb”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 247-254, https://doi.org/10.24917/20831765.15.20, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7643 dostępne na: 16.05.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Chróścielewski T., 1981, O kilku osobliwościach języka niby polskiego, „Głos Robotniczy”, nr 160, 13 VIII.
Zobacz w Google Scholar

Hannam J., 2010, Feminizm, przeł. A. Kaflińska, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Helios J., Jedlecka W., 2018, Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K., Rusinek M., 2019, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B., 2002, Polskie formacje feminatywne. System i uzus, [w:] tenże, Studia i szkice słowotwórcze, Gdańsk, s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Łaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nieckula F., 1978, Gruby nie chce być Gruba, „Wiadomości”, 6 IV.
Zobacz w Google Scholar

Reczek S., 1983, Wołanie na puszczy, „Przegląd Tygodniowy”, nr 47, 20 XI.
Zobacz w Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J., Karwatowska M., 2005, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Słownik nazw żeńskich polszczyzny, 2015, red. A. Małocha-Krupa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk O., 1999, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych.
Zobacz w Google Scholar

Walicki A., 1876, Błędy nasze w mowie i piśmie, ku szkodzie języka polskiego popełniane, oraz prowincjonalizmy, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, s. 295–312.
Zobacz w Google Scholar

Zieniukowa J., 2013, Pani Marszałkini – czyli o językowym dziwolągu, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 140–142.
Zobacz w Google Scholar