Dwa nazwiska i jeden przydomek z Warmińskiej sagi […] Edwarda Cyfusa

Main Article Content

Krystyna Szcześniak

Abstrakt

The article explains the etymology of two surnames (Cyfus, Stynka / Stinka) and one nickname replacing a surname very popular in the region (Karaśniki). All anthroponyms occur in Edward Cyfus Warmian saga, which is popular not only in the region. A few recipes based on stynka and karaś, fish widely used in the region of Warmia and Mazury before WWII are attached to the text due to the reason explained in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szcześniak, K. (2020) „Dwa nazwiska i jeden przydomek z Warmińskiej sagi […] Edwarda Cyfusa”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 277–286. doi: 10.24917/20831765.15.23.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Aszkiewicz E., 2016, Kuchnia polska. Receptury mojej babci, Poznań.
Google Scholar

Cyfus E., 2014, Warmińska saga... a życie toczy się dalej..., wydanie nowe zmienione, Dąbrówno.
Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., 2004, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków.
Google Scholar

Fiedoruk A., 2010, Kresowy tygiel kulinarny. Kuchnia białoruska, Poznań.
Google Scholar

Gworek M., Mierzwa W., 2014, Zasmakuj w Mazurach. Rzecz nie tylko o kuchni, Dąbrówno.
Google Scholar

Kuchnia polska, 1976, Warszawa.
Google Scholar

Kuchnia polska Hanny Szymanderskiej, b.d.w., Warszawa.
Google Scholar

Lewandowska I., Cyfus E., 2017, Elementarz warmiński, Olsztyn.
Google Scholar

Szcześniak K., 2001, [w:] Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie, oprac. R. Przybytek, K. Rymut, Kraków.
Google Scholar