Ideonimy książek dla przedszkolaków. Wprowadzanie dziecka w świat nazw

Main Article Content

Marzena Maria Szurek
https://orcid.org/0000-0002-8134-2285
Ewa Zmuda

Abstrakt

The article is a linguistic analysis of the selected book titles intended for preschool children. In the main part of the work, the authors focus on describing the structure and the semantics of the individual ideonyms. The second part is in fact the functional look at the collected material. This is intended to lead to recognition of possible cultural and pedagogical trends in analyzed ideonyms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szurek, M. M. i Zmuda, E. (2020) „Ideonimy książek dla przedszkolaków. Wprowadzanie dziecka w świat nazw”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 287–300. doi: 10.24917/20831765.15.24.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków, s. 343–361.
Google Scholar

Burska-Ratajczyk B., 2000, Magia słowa – neologizmy nazewnicze w utworach artystycznych dla dzieci, „Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN”, t. XLV, s. 9–23.
Google Scholar

Cackowska M., 2009, Czym jest książka obrazkowa? O pojmowaniu książki obrazkowej dla dzieci w Polsce, część 1–3, „Ryms”, nr 5, 6, 8.
Google Scholar

Chłądzyńska J., 2000, Analiza tytułów czasopism polskich, „Onomastica” XLV, s. 231–267.
Google Scholar

Danek D., 1972, O tytule utworu literackiego, „Pamiętnik Literacki” LXIII, z. 4, s. 143–174.
Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M., 2015, Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów), „Onomastica” LIX, s. 341–354.
Google Scholar

Gajda S., 1987, Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka” 6, s. 79–89.
Google Scholar

Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.
Google Scholar

Górski K., 1960, Onomastyka Mickiewicza, „Onomastica” VI, z. 1, s. 1–46.
Google Scholar

Hendrykowski M., 1980, Jak znaczy tytuł filmowy, Studia Polonistyczne VIII, Poznań, s. 143–150.
Google Scholar

Jadacka H., 2007, O hierarchizacji w słowotwórstwie i jej skutkach dla opisu systemu derywacyjnego, „LingVaria” R. II, nr 1 (3), s. 9–20.
Google Scholar

Jakus-Borkowa E., 1987, Nazewnictwo polskie, Opole.
Google Scholar

Kosyl Cz., 1991, Nazwy własne w literaturze dla dzieci (na przykładzie prozy Ewy Szelburg--Zarembiny), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo” XIII, s. 201–209.
Google Scholar

Kosyl Cz., 1993, Chrematonimy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 439–444.
Google Scholar

Kowalik K., 2008, Uwagi o tytułach artykułów naukowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IV, s. 358–371.
Google Scholar

Łuc I., 2007, Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz, Katowice.
Google Scholar

Miodek J., 1981, Tytuł w tytule jako środek stylistyczny, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” XII, s. 121–129.
Google Scholar

Ohnesorg K. (red.), 1972, Colloquium Paedolinguisticum, Proceedings of the First International Symposium of Paedolinguistics. Held at Brno, 14–16 October 1970, Mouton, The Hague–Paris.
Google Scholar

Okoniowa J., 2007, Ideonim – pomiędzy nazwą własną a metatekstem, [w:] Nowe nazwy własne, nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 73–79.
Google Scholar

Olpińska-Szkiełko M., 2013, Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu, Studia Naukowe, red. nauk. S. Grucza, IX, Warszawa.
Google Scholar

Ostasz M., 2005, Pajdocentryczne środki poetyckie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 25, „Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia” III, s. 195–212.
Google Scholar

Pisarek W., 1966, Tytuły utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Językoznawcze” III, s. 67–81.
Google Scholar

Przetacznikowa M., 1982, Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa.
Google Scholar

Rittel T., Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków 1993.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2016, Wartości i wartościowanie w języku dzieci – dobro i zło, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” V, s. 49–57.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 1981, Nazewnictwo w „Dziadach” Adama Mickiewicza, „Język Artystyczny”, t. 2, Katowice, s. 145–170.
Google Scholar

Skowronek K., Skowronek B., 2003, Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947–2002), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 610–628.
Google Scholar

Skowronek K., 2000, Między Bluszczem a Cosmopolitan. Tytuły polskich czasopism kobiecych XX wieku, „Onomastica” XLV, s. 269–289.
Google Scholar

Teodorczuk A., 2014, Pomiędzy sztuką a edukacją. Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży, https://www.stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj%C4%85_poprawiona.pdf [dostęp:4.03.2020].
Google Scholar

Żurakowski B., 1999, W świecie poezji dla dzieci, Kraków.
Google Scholar

Bednarek J., 2019, Dusia i Psinek-Świnek, ilustr. M. Kurczewska, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Brykczyński M., 2013, Opowiem ci mamo, ilustr. A. Nowicki, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Cholewińska-Szkolik A., 2017, Misia i jej mali pacjenci, ilustr. A. Filipowska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Czyżycka K., 2016, Puma Pimi, WiR.
Google Scholar

Gadzińska A., 2014, Sklota…, ilustr. A. Nowicki, Wydawnictwo Skrzat.
Google Scholar

Galewska-Kustra M., 2016, Pucio, ilustr. J. Kłos, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Głowińska A., 2011, Kicia Kocia, Media Rodzina.
Google Scholar

Głowińska A., 2016, Kicia Kocia i Nunuś, Media Rodzina.
Google Scholar

Gryguć J., 2015, Tu powstała Polska, Media Rodzina.
Google Scholar

Karwan-Jastrzębska E., 2008, Miś Fantazy, ilustr. Joanna Sedlaczek, Muza.
Google Scholar

Klimczak R., 2011, Nudzimisie, ilustr. A. Kłos-Milewska, Wydawnictwo Skrzat.
Google Scholar

Krella-Moch A., 2012, Królewna Lenka, Wydawnictwo Skrzat.
Google Scholar

Mortka M., 2013, Tappi, ilustr. M. Kurczewska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Piotrowska E., 2019, Ciocia Jadzia, Media Rodzina.
Google Scholar

Samojlik T., 2009, Żubr Pompik, Media Rodzina.
Google Scholar

Supeł B., 2019, Staś Pętelka, ilustr. A. Łuksza, Zielona Sowa.
Google Scholar

Widłak W., 2002, Pan Kuleczka, ilustr. E. Wasiuczyńska, Media Rodzina.
Google Scholar

Widłak W., 2010, Wesoły Ryjek, ilustr. A. Żelewska, Media Rodzina.
Google Scholar

Włodarkiewicz A., 2019, Tola, ilustr. O. Krzanowska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Andrus A., 2018, Bzdurki, czyli bajki dla dzieci(i)innych, ilustr. D. de Latour, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Brzozowski T., 2017, Miastonauci, Babaryba.
Google Scholar

Biegańska K., 2018, W Robaczkowie, ilustr. M. Suska, Wydawnictwo Dwukropek.
Google Scholar

Brykczyński M., 2016, Kot ty jesteś?, ilustr. E. Wasiuczyńska, Media Rodzina.
Google Scholar

Fabisińska L., 2020, Halo! Historia komunikowania się, ilustr. A. Graboś, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Frączek A., 2019, Berek literek, ilustr. I. Cała, Mamania.
Google Scholar

Galewska-Kustra M., 2015, Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci, ilustr. J. Kłos, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Galewska-Kustra M., 2015, Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, ilustr. J. Kłos, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Galewska-Kustra M., 2017, Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy, ilustr. J. Kłos, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Galewska-Kustra M., Szwajkowscy E. W., 2014, Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci, ilustr. J. Kłos, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Ginko A., 2013, Tutlandia, ilustr. E. Poklewska-Koziełło, Media Rodzina.
Google Scholar

Ginko A., 2017, Tutlandia. Niespodzianki, ilustr. E. Poklewska-Koziełło, Media Rodzina.
Google Scholar

Głowińska A., 2012, Nie ma Tusionka. Fantastyczna seria do kieszonki. Maks, Zizi i Kapsel, Media Rodzina.
Google Scholar

Grabowski A., 2016, Dziewczynka ze srebrnym zębem, ilustr. A. Kaszuba-Dębska, Media Rodzina.
Google Scholar

Hącia A., 2017, Co robi język za zębami. Poprawna polszczyzna dla najmłodszych, ilustr. M. Szymanowicz, PWN.
Google Scholar

Jasiński M., Nowacki P., 2013, Detektyw Miś Zbyś na tropie. Lis, ule i miodowe kule, Wydawnictwo Kultura Gniewu.
Google Scholar

Kozaryn-Pawlak W., 2019, Mały atlas zwierzaków Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Kozłowska K., 2018, Feluś i Gucio idą do przedszkola, ilustr. M. Schoett, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Kozłowska K., 2019, Feluś i Gucio wiedzą, jak się zachować, ilustr. M. Schoett, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Krzanik A., 2020, Literkowa książka, ilustr. A. Salamon, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Kwietniewska-Talarczyk M., 2019, Opowiadania przedszkolaka, ilustr. N. Jabłońska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Maruszczak M., 2019, O maluchu w brzuchu, czyli skąd się biorą dzieci, ilustr. M. Filipina, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Minkiewicz T., 2017, Poszukiwacze przygód. Magiczny Pierścień, Nasz Księgarnia.
Google Scholar

Minge N., 2019, Tosia czeka na braciszka, ilustr. A. Łazowska, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Mortka M., 2016, Smocze opowieści. Smok przez płot, ilustr. W. Stachyra, t. 1, Zielona Sowa.
Google Scholar

Mortka M., 2019, Smocze opowieści. Totalne zasmoczenie, ilustr. W. Stachyra, t. 2, Zielona Sowa.
Google Scholar

Olbrycht A., 2019, Ignacy idzie do przedszkola, ilustr. Z. Dzierżawska, Mamania.
Google Scholar

Ostrowicka B., 2019, O Lence, Antku i planowaniu, ilustr. K. Kołodziej, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Pałasz M., 2016, Jaś Wiadomy zmienia świat, MAC Edukacja.
Google Scholar

Pietrzyk M., 2015, Straszny sen słonia, ilustr. E. Dziubak, Media Rodzina.
Google Scholar

Rzezak J., 2019, Tysiąc i jedna mrówka, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Skorupka I., 2018, Gdzieś daleko. Bajka eko, ilustr. A. Gensler, Wydawnictwo Dwukropek.
Google Scholar

Strzałkowska M., 2012, Pejzaż z gżegżółką, czyli językowy zawrót głowy, Media Rodzina.
Google Scholar

Strzałkowska M., 2010, Wiersze spod Pszczyny, Media Rodzina.
Google Scholar

Suchowierska A., 2018, Milenka, ilustr. A. Głowińska, Media Rodzina.
Google Scholar

Supeł B., 2020, Babcia, ilustr. S. Olszewska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Supeł B., 2020, Dziadek, ilustr. S. Olszewska, Zielona Sowa.
Google Scholar

Wierzbicki Ł., 2014, Machiną przez Chiny, Wydawnictwo Poradnia K.
Google Scholar

Widlak W., 2019, Figiel i Psikus. Między nami chochlikami, ilustr. E. Wasiuczyńska, Nasza Księgarnia.
Google Scholar