Życie w mieście na podstawie leksykalnej analizy kronik lwowskiego „Kuriera Porannego” z 1928 r.

Main Article Content

Grażyna Filip
https://orcid.org/0000-0002-2564-1205

Abstrakt

The purpose of the article is the reconstruction of fragmentary picture of life in Lviv 93 years ago. The material basis are the chronicles from archive issues of „Morning Courier” from 1928, available in the Library of Lviv National University of Ivan Franko. The definition and function of press chronicle is assumed in the article according to Magdalena Pietrzak genologic research. The attention was paid to the creative character of the media communication and the sociolinguistic understanding of the city as a specific place in the social space (acc. to Kwiryna Handke). The example material was classified according to semantic aspects included in lexical definition of the noun life (above all economic, craftsman, business, political, cultural, religious => social life) codified in The Great Dictionary of Polish Language edited by Piotr Żmigrodzki in the online version.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filip, G. (2021) „Życie w mieście na podstawie leksykalnej analizy kronik lwowskiego «Kuriera Porannego» z 1928 r”., ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 26–39. doi: 10.24917/20831765.16.3.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. I–XI, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1995, Jak rozumieć kreatywny charakter języka?, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin, s. 13–24.
Google Scholar

Handke K., 2009, Socjologia języka, Warszawa.
Google Scholar

Maślanka J. (red.), 1976, Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław.
Google Scholar

Nowak P., Tokarski R. (red.), 2007, Kreowanie światów w języku mediów, Lublin.
Google Scholar

Ochocki A., 2004, Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się w Łodzi przed wojną robiło gazetę, Łódź.
Google Scholar

Paczkowski A., 1980, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa.
Google Scholar

Pietrzak M., 2017, Kronika informacyjna w prasie dziewiętnastowiecznej z perspektywy genologicznej, „Roczniki Humanistyczne” LXV, z. 6, s. 167–180.
Google Scholar

Pietrzak M., 2019, Wielostylowość w tekście prasowym na przykładzie XIX-wiecznej kroniki informacyjnej, „Język Polski” XCIX, z. 1, s. 52–65.
Google Scholar

Pisarek W., 2019, Analiza treści przekazów. Procedura badawcza, [w:] Język w prasie. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice, s. 13–53.
Google Scholar

Polański K., 1999, Funkcje języka (mowy), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 190.
Google Scholar

Ślawska M., 2017, Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk, „Forum Lingwistyczne” 4, s. 15–29.
Google Scholar

Urbańczyk S., 1991, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków–Katowice.
Google Scholar

Władyka W., 1982, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej,Warszawa.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
Google Scholar

Bańko M., Majdak M., Czeszewski M. (red.), Słowniki dawne i współczesne, http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/35/slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1900-1927 (dostęp: od 5.10.2020).
Google Scholar

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/190358 (dostęp: od 5.10.2020).
Google Scholar

Katalog czasopism – Lwów, http://bazy.oss.wroc.pl/lwow/pozycja.php?id=1258&s=3&-search=l% (dostęp: od 5.10.2020).
Google Scholar

NUKAT. Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych, http://katalog.nukat.edu.plitem?id=chamo:1286707&theme=nukat (dostęp: od 5.10.2020).
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp: 5.10.2020–11.01.2021).
Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego, https://www.wsjp.pl (dostęp: 5.10.2020–11.01.2021).
Google Scholar