Obrzędowość rodzinna utrwalona we frazemach gwarowych pogranicza małopolsko-mazowieckiego

Main Article Content

Paulina Karpeta
https://orcid.org/0000-0003-4452-0692

Abstrakt

The article is a review of family beliefs and habits embedded in dialect phrases that the author collected in several villages on the Lesser Poland-Masovian borderland. Such an approach to the subject comprehensively shows the cultural and moral sphere of a given community and preserves its specificity. As a rule organizing the material base, the author adopted the method of thematic fields, which will allow to distinguish conceptual categories typical of the rural linguistic and cultural community. Research on old customs and folk rituals - taking into account socio-economic transformations - is a bridge connecting the present with the past.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karpeta, P. (2022) „Obrzędowość rodzinna utrwalona we frazemach gwarowych pogranicza małopolsko-mazowieckiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 113–121. doi: 10.24917/20831765.17.8.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Batko-Tokarz B., 2019, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Praktyka, teoria, leksykografia, Kraków.
Google Scholar

Brencz A., 1987, Polska obrzędowość pogrzebowa jako obrzęd przejścia, „Lud”, t. 71, s. 215–229.
Google Scholar

Chlebda W., 1993, Frazematyka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2: Współczesny język polski, Lublin, s. 325–334.
Google Scholar

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.
Google Scholar

Gennep van A., 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa.
Google Scholar

Rak M., 2020, Od folkloru słownego do frazematyki (na materiale gwary podhalańskiej), [w:] Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin, red. W. Mokijenko, J. Tarsa, Opole, s. 537–550.
Google Scholar

Thomas W., Znaniecki F., 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. I–V, Warszawa.
Google Scholar

Tokarski R., 1993, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2: Współczesny język polski, Wrocław, s. 335–362.
Google Scholar

Tymochowicz M., 2013, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin.
Google Scholar

Wesołowska H., 1989, Zwyczaje i obrzędy rodzinne, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice, s. 133–147.
Google Scholar

Zadrożyńska A., 1985, Powtarzać czas początku, cz. I: O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. I–III, Warszawa 1969–1972.
Google Scholar

SEtnol – Słownik etnologiczny: terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987.
Google Scholar

SGPKarł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków 1900–1911.
Google Scholar