Łacina po polsku, czyli glosa o niefortunnej hybrydzie "warunek sine qua non"

Main Article Content

Albert Gorzkowski
https://orcid.org/0000-0002-3991-3531

Abstrakt

This draft is dedicated to the warunek sine qua non expression, which is pervasive in modern Polish language (both in scientific and sensu largo journalistic sources). The draft’s author explains in detail the mechanism of error of this popular lingual hybrid and reflects on the causes for the several decade-long popularity of this structure, notabene sanctionaed in normative linguistic compendiums, as well as numerous lexicons and dictionaries. The issue of this unfortunate error in this case has been silhouetted against the issue of awareness on proper and subtle use of Latin expressions, phrases, and idioms in scientific dissertations and media publications. This issue is extremely important in modern culture and fades in a terrifyingly fast manner.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorzkowski, A. (2022) „Łacina po polsku, czyli glosa o niefortunnej hybrydzie «warunek sine qua non»”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 64–70. doi: 10.24917/20831765.17.4.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bańko M. (red.), 2003, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa.
Google Scholar

Bobiatyński L., 2003, Wprowadzenie do antyku a nauczanie języków klasycznych: ze szczególnym uwzględnieniem metody M. Goliasa „Collectanea Philologica” 5, s. 207–220.
Google Scholar

Bobrowski F., 1841–1844, Słownik łacińsko-polski, Wilno, t. I–II.
Google Scholar

Buttler D., 1989, Dola i niedola wyrazów pochodzenia łacińskiego we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 202–205.
Google Scholar

Czapiński L., 1892, Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich używanych przez pisarzów polskich, Warszawa.
Google Scholar

Drabik L., 2021 (oprac.), Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami, Warszawa.
Google Scholar

Dyczkowski J. (red.), 1998, Nowy leksykon PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gorzkowski A., 2007, Nauczyć słuchać, czyli czym jest naprawdę filologia?, [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski i J. Niedźwiedź, Kraków, s. 221–228.
Google Scholar

Jędraszko C., 1970, Łacina na co dzień, Warszawa.
Google Scholar

Jodkowski K., 2005, Filozofia przyrody jako warunek sine qua non powstania i rozwoju nauki, „Roczniki Filozoficzne” 53, nr 2, s. 424–427.
Google Scholar

Kopaliński W., 2021, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa.
Google Scholar

Korpanty J. (red)., 2001, Słownik łacińsko-polski, Warszawa, t. I–II.
Google Scholar

Landowski Z., Woś K., 2002, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia – sentencje – przysłowia, Kraków.
Google Scholar

Markowski A., Pawelec R. (red.), 2007, Popularny słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa.
Google Scholar

Mączyński J., 1564, Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum, Regiomonti.
Google Scholar

Melzak Z., 1995, Jak łacina uratowała mi życie. Wartość wykształcenia klasycznego, „Meander” 50, z. 3–4, s. 177–189.
Google Scholar

Plezia M. (red.), 2007, Słownik łacińsko-polski, wyd. 2, t. I–V, Warszawa.
Google Scholar

Rysiewicz Z., Safarewicz J. (red.), 1959, Słownik wyrazów obcych, Warszawa. Thesaurus linguae Latinae, 1906–1909, vol. 4, Lipsiae.
Google Scholar

Wesołowska E., 2016, Wstęp, [w:] W. Stroh, Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, tłum. A. Arndt, Poznań, s. 11–21.
Google Scholar

Węclewski Z., 1851, Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznych, Poznań.
Google Scholar

Wielka encyklopedia PWN, 2001–2005, Warszawa, t. 6.
Google Scholar

Mańkowski J., Conditio czy condicio?, 2003 [Poradnia Językowa PWN], https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/conditio-czy-condicio;4094.html (dostęp 12.03.2022).
Google Scholar

Mussomeli Ch., 2009, Condicio o conditio sine qua non?, https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/condicio-o-conditio-sine-qua-non/253 (dostęp 12.03.2022).
Google Scholar

Osiński I., 2020, Procedury – warunek sine qua non! [blog], http://ireneuszosinski.pl/procedury-warunek-sine-qua-non/ (dostęp 12.03.2022).
Google Scholar