Liczba trzy w kulturze i języku

Main Article Content

Marek Ruszkowski

Abstrakt

Already in the oldest cultures, numbers were used not only for counting, but humans used them to tame and organise the world and attributed to them magical, mystical and causative powers. It is difficult to characterise all cultural and linguistic areas in which the number three plays a very important role and performs many functions. Out of necessity, this article will limit itself to selected ones: various contemporary and past religions; folk culture; sports; children’s rhymes and counting books; phraseological idioms, proverbs and maxims. Triads occur extremely often in the physical and mental world of many societies, because the number three is considered lucky, perfect, often even sacred, basic in many areas of life (among others in folklore, in fairy tales, in literature, in games and plays, spells, aphorisms, wishes).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ruszkowski, M. (2022) „Liczba trzy w kulturze i języku”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 214–221. doi: 10.24917/20831765.17.16.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bąba S., Liberek J., 2002, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Forstner D., 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa.
Google Scholar

https://mamatoja.pl/wyliczanki-dla-dzieci-małych-i-dużych (dostęp 10.12.2021).
Google Scholar

https://www.filmweb.pl/films/search?q=trzy (dostęp 5.01.2022).
Google Scholar

Ifrah G., 1990, Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, przeł. S. Hartman, Wrocław.
Google Scholar

Jędraszko C., 1980, Łacina na co dzień, wyd. 5, Warszawa.
Google Scholar

Kopaliński W., 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. 2, Warszawa.
Google Scholar

Kopaliński W., 1990, Słownik symboli, Warszawa.
Google Scholar

Kowalski P., 2007, Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie, Warszawa.
Google Scholar

Krzyżanowski J. (red.), 1972, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 3, Warszawa.
Google Scholar

Leeuw van der G., 1997, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa.
Google Scholar

Lurker M., 1994, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków.
Google Scholar

Marczewska M., 2012, „Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam…”. Choroba. Studium językowo-kulturowe, Kielce.
Google Scholar

Melech W., 1999, Sentencje, cytaty, zwroty i przysłowia łacińskie, Warszawa.
Google Scholar

Niwiński A., 1993, Bóstwa, kultury i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa.
Google Scholar

Pisarkowa K., 1988, Wyliczanki polskie, Wrocław.
Google Scholar

Słodowski J. (red.), 2001, Leksykon polskich filmów fabularnych, wyd. 3, Warszawa.
Google Scholar

Szczerbowski T., 1998, Gry językowe w przekładach „Ulissesa” Jamesa Joyce’a, Kraków.
Google Scholar

Tresidder J., 2001, Słownik symboli, przeł. B. Stokłosa, Warszawa.
Google Scholar

Wójtowicz M., 2012, Magiczne funkcje liczby trzy w medycynie ludowej, „Acta Humana”, nr 3, s. 111–122.
Google Scholar

Wójtowicz M., 2013, Semantyka wybranych liczb w kulturze ludowej mieszkańców wsi, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 13, s. 361–374.
Google Scholar

Zieniukowa J., 1994, Liczby i słowa. Sposoby wyrażania ilości oraz ich odniesienia kulturowe, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 131–143.
Google Scholar

Zimny R., 2000, Raz, dwa, trzy – enumeracja i perswazja, „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław, s. 215–227.
Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN; https://wsjp.pl/szukaj/podstawowe/wyniki?szukaj=trzy (dostęp 20.06.2022).
Google Scholar