[1]
KoniuszE. 2019. O niektórych nazwach ubiorów (stroju). w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej i Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 14 (grudz. 2019), 86-95. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.14.8.