[1]
CyganS. 2020. Miejsce gwary opoczyńskiej w lokalnej prasie (na przykładzie kieleckich „Przemian”). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 15 (grudz. 2020), 50-66. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.15.4.