[1]
Horyń, E. i Zmuda, E. 2020. Elżbieta pod Wawelem. Funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 15 (grudz. 2020), 90–98. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.15.7.