[1]
Jasińska, A. 2020. Zapożyczenia z języków romańskich i ich obecność w materiałach do nauki języka polskiego jako obcego. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 15 (grudz. 2020), 99–109. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.15.8.