[1]
Kozaryn, D. 2020. O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 15 (grudz. 2020), 145–153. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.15.12.