(1)
KoniuszE. O niektórych Nazwach ubiorów (stroju)... W Słowniku Gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej I Słowniku Gwar Polskich Jana Karłowicza. SL 2019, 86-95.