(1)
CyganS. Miejsce Gwary opoczyńskiej W Lokalnej Prasie (na przykładzie Kieleckich „Przemian”). SL 2020, 50-66.