(1)
DuskaJ. Czy słownictwo Agrarne W Utworach Jana Kochanowskiego Jest słownictwem Specjalistycznym? – Analiza porównawcza Na Podstawie Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego. SL 2020, 67-78.