(1)
Horyń, E.; Michalik, M. Jabłko Adama Vel Grdyka – Konteksty Leksykograficzne, Kulturowe, Medyczne. SL 2020, 79-89.