(1)
HoryńE.; MichalikM. Jabłko Adama Vel Grdyka – Konteksty Leksykograficzne, Kulturowe, Medyczne. SL 2020, 79-89.