(1)
Kozaryn, D. O Czym Nie Napisał Marcin Bielski, Czyli O Pewnym Rodzaju Uwag Metatekstowych W Kronice, to Jest Historyi świata (1564). SL 2020, 145-153.