MichalikM., MilewskiS., Kaczorowska-BrayK., SolakA., & KrajewskaM. (2019). Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), 128-141. https://doi.org/10.24917/20831765.14.12