HoryńE. (2019). O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej – Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), 298-305. Pobrano z https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5572