Sieradzka-BaziurB. Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym... na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 203-217, 15 grudz. 2019.