CyganS. Miejsce gwary opoczyńskiej w lokalnej prasie (na przykładzie kieleckich „Przemian”). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 15, p. 50-66, 11 grudz. 2020.