KOZARYN, D. O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, [S. l.], n. 15, p. 145–153, 2020. DOI: 10.24917/20831765.15.12. Disponível em: https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7632. Acesso em: 15 paź. 2021.