Horyń, Ewa. 2019. „Wokół Frazeologizmu Zamienić Się W słup Soli”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 14 (grudzień), 58-66. https://doi.org/10.24917/20831765.14.5.