Mączyński, Maciej. 2019. „Gwarowe Sufiksy -Ok [-ak], -Oc/-Ac [-acz], -Ula I -Ka W Słowniku Gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 14 (grudzień), 117-27. https://doi.org/10.24917/20831765.14.11.