Sieradzka-BaziurBożena. 2019. „Podmiotowość Nadawcy W Dawnym tekście naukowym. Na Podstawie Analizy Manifestu Pedagogicznego Janusza Korczaka Jak Kochać Dziecko. Dziecko W Rodzinie”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 14 (grudzień), 203-17. https://doi.org/10.24917/20831765.14.17.