Biolik , Maria. 2020. „Imiona I Derywaty Odimienne używane Na Polskiej Warmii W XIX Wieku”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15 (grudzień):39-49. https://doi.org/10.24917/20831765.15.3.