Horyń, Ewa, i Ewa Zmuda. 2020. „Elżbieta Pod Wawelem. Funkcjonowanie Imienia W Antroponimii I Kulturze Krakowskiej”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15 (grudzień):90-98. https://doi.org/10.24917/20831765.15.7.