Kowalik, Krystyna. 2020. „Topograficzno-Historyczna Geneza Nazw własnych Krakowskich mostów I Innych Budowli służących Przeprawie”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15 (grudzień), 131-44. https://doi.org/10.24917/20831765.15.11.