Kozaryn, Dorota. 2020. „O Czym Nie Napisał Marcin Bielski, Czyli O Pewnym Rodzaju Uwag Metatekstowych W Kronice, to Jest Historyi świata (1564)”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15 (grudzień):145-53. https://doi.org/10.24917/20831765.15.12.